Telefon:064/236 20 25

VESNA RAŠETIĆ

Prevodilac i sudski tumač za hrvatski jezik

Vesna Rašetić, diplomirani pravnik, sudski tumač za hrvatski jezik od 2003. godine.

Prvi zvanični  prevodilac za hrvatski jezik u Skupštini APV i prvi postavljeni sudski tumač za hrvatski jezik u Novom Sadu. Prevod sa  srpskog jezika na hrvatski jezik i obrnuto,  sa overom i bez overe, iz svih oblasti i svih nivoa složenosti:  • lične i službene dokumentacije;

  • tenderske dokumentacije;

  • akata javnih beležnika;

  • odluka sudova i organa uprave;

  • tehničke dokumentacije;

  • kataloga proizvoda;

  • medicinske dokumentacije;

  • druge stručne dokumentacije.


Garancija kvaliteta urađenog prevoda na osnovu dugogodišnjeg iskustva stečenog u prevođenju dokumentacije za  potrebe mnogobrojnih fizičkih lica,  kompanija, državnih organa i najznačajnijih prevodilačkih agencija u zemlji.


Sudski tumač za hrvatski jezik Novi Sad – Vesna Rašetić

Kontakt

021/30 10 530
064/236 20 25
069/ 160 99 86 (za područje Pazove i Banovaca)

Adresa

Branislava Nušića 4, 
ulaz br. 1, sprat I (kancelarija)
21000 Novi Sad

E-mail

dodarasetic@gmail.com

dodarasetic@neobee.net


www.sudskitumaczahrvatskijezik.co.rs


Copyright © 2016. All Rights Reserved.